Quả cầu rửa phản lực cho bồn lớn

Quả cầu rửa phản lực cho bồn lớn

- Cho bốn có đường kính max. 12 m
- Lưu lượng 8.0-50.0 m3/h
- Áp suất đầu vào 0-10 bar
- Áp suất tối ưu 6 bar 
- Trọng lượng 8.3 kg
Đầu nối  1.5” NPT và BSP
Vật liệu AISI 316L, PTFE, PEEK

Sản phẩm cùng loại